Settlers of Catan

Settlers of Catan är ett brädspel med ursprung i Tyskland. Spelet är utvecklat av Klaus Teuber, en speldesigner och tandläkare. Här spelar 3-4 spelare om att kolonisera städer, byar och vägar på ön Catan och på det viset få flest poäng. Den spelare som först når 10 poäng tar hem spelet.

Hur se spelplanen ut?

Själva spelplanen består av hexagonformade brickor. Hur deras position ligger kan variera mellan olika spel. De fem så kallade resurserna, boskap, säd, skog, sten och lera, är representerad på de olika brickorna. I tillägg finns en bricka som är öken, samt att det runt hela spelplanen finns vattenbrickor. På var och en av resursbrickorna finns en lite mindre bricka med ett nummer mellan 2 och 12. Du kan bygga upp en stad eller en by där tre hexagoner möts varandra och vägarna byggs på två hexagoners gemensamma sida.

Hur spelar man Settlers of Catan?

Settlers of Catan börjar med att alla spelare kastar två stycken tärningar i turordning. Den summa som man får visar vilka av resursbrickorna som kommer att ge utdelning under den pågående spelomgången. När en spelare har byggt en by i anslutning till resursbrickan, får han eller hon en resurs som är detsamma som brickan. Bygger du en stad får du två resurser. Med hjälp av de resurser en spelare har kan han sedan öka på sin koloni. En stor del av spelet går ut på att förhandla och köpslå om resurser med de andra spelarna.

Olika versioner av Settlers of Catan

Settlers of Catan har flera olika versioner och tillägg. Det Settlers of Catan som har getts ut i Sverige har ett tillägg som gör att upp till sex spelare kan delta. På engelska har man gett ut fler versioner, som Cities and Knights, Traders and Barbarians och Seafarers.